verzorgingsstaat

basisinkomen is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling

mijneenzorgSchaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.

Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg, op uitnodiging van het Instituut Gak, de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen. Verder lezen

Waarom wachten tot ons pensioen met een basisinkomen?

Blog van Jolanda Verburg:
Wat ga jij doen als je 65 jaar bent en van je pensioen kan gaan genieten? Precies, iets leuks waar je gelukkig van wordt! Maar waarom doen we dat vandaag dan nog niet? Waarom wachten tot die ene datum? Verder lezen

Groenlinks gaat voor ‘lichte plicht’ als voorwaarde voor basisinkomen

Naar een minder vrijblijvend basisinkomen
Een antwoord aan Simon Otjes en Jan Hoek, Door Dick Pels Directeur van Bureau de Helling en Femke Roosma Promovendus aan de Universiteit van Tilburg en duoraadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam. Schrijvers van het boek “Vrijzinnig Paternalisme”

De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in te bouwen. Verder lezen

Politiek in verzorgingsstaat Nederland: misrepresentatie en civiele reconstructie

Van ons medelid en oud-voorzitter Michiel van Hasselt is een boek verschenen dat is getiteld Politiek in verzorgingsstaat Nederland:misrepresentatie en civiele reconstructie.
Hieronder de eerste helft van de inleiding van het boek van Michiel van Hasselt.
Verder lezen

Basisinkomen is kwestie van helder evenwicht tussen geven en nemen (1995)

Als, mits en maar zijn de voegwoorden waarmee het debat over het basisinkomen is doorspekt. Met basisinkomen wordt ‘een onvoorwaardelijke, niet aan een arbeidsprestatie gebonden, inkomensgarantie voor iedere burger’ bedoeld, althans volgens de definitie van Dick Pels en Robert van der Veen in de door hen geredigeerde bundel opstellen Het Basisinkomen.

Verder lezen

Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?

Bij het surfen naar zaken via het trefwoord "basisinkomen" kom je ook boeken tegen, maar meestal zijn ze niet meer te krijgen. Alleen soms tweedehands. Hier zo'n boek, het laatste exemplaar heb ik net bij bol.com weggehaald. 

Dick Pels (red., met Robert J. van der Veen) Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?
Amsterdam: Van Gennep, 1995. Verder lezen