Onafhankelijk

Het Basisinkomen: een weldaad voor de samenleving

joop-bohmBIG en OBI

Er bestaan ten minste 2 hoofdsoorten basisinkomen: De een is:  het  BIG (Basisinkomen Gegarandeerd door de overheid), de ander het OBI (Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen), door Partij 50plus “Sociaal budget” genoemd. In mijn opinie is het OBI duidelijk favoriet.

Ondanks het woord “Onvoorwaardelijk” moet het OBI voldoen aan ten minste 3 voorwaarden:

  1. Het is onafhankelijk (misschien was dat een juister woord geweest in de aanduiding dan onvoorwaardelijk) van het al dan niet verrichten van arbeid en van andere persoonlijke omstandigheden en wordt zondermeer uitgekeerd aan alle burgers. Het bedrag is in principe voor iedereen gelijk.
  2. De hoogte van het bedrag ligt boven het bestaansminimum.
  3. Invoering ervan kan het huidige sociale stelsel van uitkeringen en toelagen vervangen. Verder lezen

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland gaan voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen #SOPN

Uit het partijprogramma van de SOPN, de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland:

De SOPN staat de volgende ingrijpende beleidswijzigingen voor:

  • Invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Hiermee vervallen gelijktijdig alle uitkeringen, toelagen, subsidies en andere inkomensaanvullende maatregelen, waardoor niemand meer dan het basisinkomen van de overheid kan ontvangen. Ook de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) komt daarmee te vervallen, evenals gezondheidskeuringen en alle diensten die hierbij betrokken zijn, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit betekent daardoor een radicale verandering van de arbeidssituatie, wat gepaard gaat met ingrijpende wijzigingen voor alle organisaties die daarmee te maken hebben. Dit onvoorwaardelijke basisinkomen is leeftijdsonafhankelijk.
    Daarmee komt ook de algemene ouderdomswet (AOW) te vervallen, evenals het kindgebonden budget. Uiteraard betekent dit ook de afschaffing van de arbeidsplicht.

Verder lezen