studiefinanciering

Het Basisinkomen: een weldaad voor de samenleving

joop-bohmBIG en OBI

Er bestaan ten minste 2 hoofdsoorten basisinkomen: De een is:  het  BIG (Basisinkomen Gegarandeerd door de overheid), de ander het OBI (Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen), door Partij 50plus “Sociaal budget” genoemd. In mijn opinie is het OBI duidelijk favoriet.

Ondanks het woord “Onvoorwaardelijk” moet het OBI voldoen aan ten minste 3 voorwaarden:

  1. Het is onafhankelijk (misschien was dat een juister woord geweest in de aanduiding dan onvoorwaardelijk) van het al dan niet verrichten van arbeid en van andere persoonlijke omstandigheden en wordt zondermeer uitgekeerd aan alle burgers. Het bedrag is in principe voor iedereen gelijk.
  2. De hoogte van het bedrag ligt boven het bestaansminimum.
  3. Invoering ervan kan het huidige sociale stelsel van uitkeringen en toelagen vervangen. Verder lezen

Crisis voobij. Banengroei. Dromen in de Nederlandse politiek

Banengroei is geen realiteit anno 2010. Het is een droom van de Nederlandse politiek voor de toekomst. Het is te hopen dat de politiek hieruit tijdig ontwaakt. Dromen bieden geen goed kompas voor besluitvorming ten aanzien van pijnlijke politieke keuzes zoals nu aan de orde zijn: heroverweging van € 29 miljard publieke uitgaven (te betalen uit ca € 270 miljard jaarlijkse belasting- en premie-inkomsten van de rijksoverheid, werkloosheidsfonds e.a.)   
Het CPB helpt de politiek niet uit de droom. Het hanteert in zijn analyses en prognoses aannames die niet  aannemelijk zijn en niet helpen om de ongemakkelijke werkelijkheid van de arbeidsmarkt reëel onder ogen te zien.

Verder lezen

DWARS tegen basisinkomen!

Balkenende-IV is gevallen, en nieuwe landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn inmiddels uitgeschreven. Op 9 juni 2010 zal Nederland naar de stembus gaan in wat spannende verkiezingen beloven te worden. In aanloop naar de verkiezingen zal er veel moeten gebeuren, DWARS, de jongerenafdeling binnen moederpartij GroenLinks. Zo is er op een buitengewoon congres op 11 april 2010 het eigen politiek programma van DWARS voor de komende vier jaar vastgesteld .
Hierbij zijn de amendementen die waren ingediend door DWARS Nijmegen over invoering van het basisinkomen door het congres van tafel geveegd. Lees zelf welke redenen hiervoor zijn aangevoerd. Verder lezen