big

Een gegarandeerd basisinkomen en de politiek (boekbespreking)

kaputoEen gegarandeerd basisinkomen en de politiek: Internationale ervaringen en perspectieven op de levensvatbaarheid van een inkomensgarantieplan (Richard K. Caputo)

In deze uitgave is een grote verzameling analyses samengebracht van nationale en internationale politieke debatten over de invoering van een basisinkomen. Voor een overzicht van het debat over het basisinkomen is het een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen breedte en diepte. Hoe kan men het beste het detail en inzicht van verschillende auteurs verbinden met de noodzaak om een vergelijkende analyse en discussie van thema’s tussen landen te bieden?

Richard Caputo stuurt ons door middel van deze aardige redactionele bewerking op een wereldwijde reis door de lezer te helpen bepaalde nuances van het debat in de afzonderlijke landen en regio’s op te pikken, terwijl ook een overzicht en een aantal raakvlakken met internationale thema’s behandeld worden. Belangrijke onderwerpen die in al deze essays terugkomen zijn historische sleutelfiguren en kansen die het debat over het basisinkomen helpen promoten, de politieke openingen en obstakels voor vooruitgang in deze debatten en het perspectief op vorderingen in de toekomst. Verder lezen

Het Basisinkomen: een weldaad voor de samenleving

joop-bohmBIG en OBI

Er bestaan ten minste 2 hoofdsoorten basisinkomen: De een is:  het  BIG (Basisinkomen Gegarandeerd door de overheid), de ander het OBI (Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen), door Partij 50plus “Sociaal budget” genoemd. In mijn opinie is het OBI duidelijk favoriet.

Ondanks het woord “Onvoorwaardelijk” moet het OBI voldoen aan ten minste 3 voorwaarden:

  1. Het is onafhankelijk (misschien was dat een juister woord geweest in de aanduiding dan onvoorwaardelijk) van het al dan niet verrichten van arbeid en van andere persoonlijke omstandigheden en wordt zondermeer uitgekeerd aan alle burgers. Het bedrag is in principe voor iedereen gelijk.
  2. De hoogte van het bedrag ligt boven het bestaansminimum.
  3. Invoering ervan kan het huidige sociale stelsel van uitkeringen en toelagen vervangen. Verder lezen

Nieuws uit Namibia over het Basisinkomen

Greetings from Namibia and a few updates and information about the BIG campaign here in Namibia:

In German
The German Journal ‘Brandeins’ has done a ‘follow-up’ article on the BIG pilot project. The article provides a short background and sums up the positive results of the BIG pilot project. It also highlights the decision of the BIG Coalition to continue with the Bridging Allowance for the people in Otjivero, but also reports about the financial challenges the project faces currently and the urgency of a new fundraising campaign. The article can be accessed via: http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/dem-grundeinkommen-in-namibia.html

Mr. Bonifaze Mabanza, from our partner organisation KASA (Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika), visited Namibia in September last year. He puts the BIG campaign and the political response under the heading: ‘BIG – wie weiter’ in perspective. His commentary is available via: http://www.woek.de/web/cms/upload/pdf/kasa/publikationen/mabanza_2011_big_wie_weiter.pdf

In English:
Professor Frankman, Senior Research Fellow at the McGill University, Montreal, Canada has published a Review of ‘Making the Difference’ – the 2009 Assessment Report of the BIG pilot project. The review can be accessed via his webpage at: http://sites.google.com/site/mfrankman/
under ‘review’ at the bottom of the page

Best regards,

Claudia & Dirk

BIEN – Basic Income Earth Network – NEWSFLASH 65, November 2011

The Basic Income Earth Network was founded in 1986 as the Basic Income European Network. It expanded its scope from Europe to the Earth in 2004. It serves as a link between individuals and groups committed to or interested in basic income, and fosters informed discussion on this topic throughout the world.

The present NewsFlash has been prepared with the help of Paul Nollen, Jean-Paul Brasseur, David Casassas, Jurgen De Wispelaere, Joerg Drescher, Sandro Gobetti, Dirk Jacobi, Philippe Van Parijs, Karl Widerquist, and Thérèse Davio.

NewsFlash 65 (November 2011) is available in PDF version at www.basicincome.org
Verder lezen

Tenth Annual North American Basic Income Congress

Sheraton New York Hotel and Towers New York, NY, February 25 – 27, 2011 The Tenth Annual North American Basic Income Conference: Models for Social Transformation will take place in New York City on Friday, February 25 through Sunday February 27, 2011. This conference will be a joint event of the USBIG Network, and BI/AU Canada. It will be held in conjunction with the Annual Meeting of the Eastern Economic Association (EEA). Attendees at the USBIG conference are welcome to attend any of the EEA’s events. Verder lezen

Bishop Kameeta vraagt President Pohamba van Namibie om heroverweging Basisinkomen

At Wednesday's press conference Bishop Dr. Z. Kameeta called on President Pohamba to establish a consultative forum on the national introduction of a Basic Income Grant. He recommended that the Bank of Namibia, the Finance Ministry, the National Planning Commission, the NAMTAX members and the BIG Coalition should be called together and in a three month process seriously discuss the BIG based on the experience of the Otjivero-Omitara community. Bishop Kameeta said that the recent remarks rejecting the BIG proposal by the President are not helpful and are in fact an insult to the poor.