Willem Gielingh

Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden

IMG_5196De verwachtingen waren hoog gespannen en … kwamen voor een deel ook uit!
Meer dan dat er stoelen beschikbaar waren, hadden mensen zich aangemeld om het eerste publieke debat in het kader van Leeuwarden Europese Hoofdstad 2018 bij te wonen. Vele openbare bijeenkomsten staan gepland en zullen allemaal gaan over thema’s die verband houden met onderwerpen in het domein van de sociale cohesie. Voor ‘Brussel’ een kernbegrip wanneer zij een stad aanwijzen als culturele hoofdstad.

Waar kwam die grote belangstelling voor deze bijeenkomst vandaan?
Vrijdag 6 maart was het onderwerp: ‘Basisinkomen’ en het bleek een trigger te zijn, want binnen de kortste tijd waren alle plaatsen gereserveerd. Econoom dr. Marcel Canoy zou een schets geven van wat een pilot basisinkomen voor Leeuwarden zou kunnen gaan inhouden. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Zijn vlotte manier van presenteren verraadde grote parate kennis van het onderwerp en zijn contact met de zaal, voldoende sociale vaardigheden. Verder lezen

Onvoorwaardelijk Basisinkomen leeft in Winsum

Winsum, plaatsnaambord, plaatsnaambordenHet was 24 februari dat door een spontane actie van Annemarie Doze meer dan 20 mensen uit Winsum bij elkaar kwamen om te praten over het basisinkomen. In gesprekken die zij voerde in haar ‘baby-café’ met moeders over de kosten voor het dagelijks leven, de uitkeringen, de toeslagen, zwart werken, kinderopvang en sollicitatieplicht, etc. kwam het idee op dat iedereen eigenlijk zoiets als basisinkomen zou moeten ontvangen. Verder lezen

Een impressie van een openbare avond over basisinkomen

zekerweten
Bekijk de video

 Nijmegen, 3 februari. Lisa Westerveld, GroenLinks-raadslid, verwelkomde iedereen namens haar fractiegenoot April Ranshuijsen en het bestuur van GL. In een flinke ruimte, waar uiteindelijk veel mensen de weg naar gevonden hebben, was er een gemoedelijke ontspannen sfeer. Samen met de coördinator van het Basisteam Nijmegen was ik naar het stadhuis getogen en had op alle tafels onze blauwe OBi-folder neergelegd. Ook GL had informatie over de concrete situatie in Nijmegen op de tafels gelegd.

IMG_5051Uiteindelijk kwamen ca 80 geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden van andere politieke partijen, luisteren en praten over een experiment rond bijstandsgerechtigden. Onder hen ook Alexander de Roo, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen en o.a. voorzitter van de Waddenvereniging en Johannes Borger, coördinator van Basisteam Zoetermeer-Den Haag!
In een vooraankondiging in De Gelderlander, stond ook het woord ‘basisinkomen’ genoemd. Reden waarom de GroenLinksfractie in Nijmegen Frans Zwitser, lid van de Vereniging Basisinkomen en GL-lid, als inleider gevraagd heeft, om de aftrap van die avond te verzorgen. Verder lezen

Van verzuiling naar single issue politiek

verzuilingDat er weinig belangstelling is om te gaan stemmen, is een hoopvol signaal!
Hoopvol, omdat het failliet van ons partijpolitieke systeem op weg is naar nieuwe vormen van democratie. Het is uit de tijd om aan de ene kant burgers vanuit de overheid een steeds grotere verantwoordelijk te geven (participatiemaatschappij), maar hen voor dom te houden wanneer het gaat om het treffen van maatregelen die hen zelf aangaan. Verder lezen

Macht, Onmacht, Inzicht – een verplichte UWV ontmoeting

uwvOnlangs was ik getuige van een door het UWV georganiseerde bijeenkomst voor werklozen van boven de 55 jaar oud.

Doel was niet om persoonlijk van het UWV het bevrijdende bericht te vernemen dat verplicht solliciteren voor deze groep geen zin meer heeft en dat derhalve hierop niet meer gecontroleerd en gesanctioneerd gaat worden. Dat werkgevers ouderen niet willen plaatsen, wanneer er al vacatures zijn; dat in 2014 nog veel meer ontslagen zullen vallen; dat automatisering en robotisering het aantal betaalde banen steeds verder zal doen verminderen; dat ouderen beter een stapje opzij kunnen doen om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt; dat veel banen niet echt een functie hebben voor een betere samenleving; etc.
Neen, het tegendeel was het geval: er werd een cursus aangeboden door het UWV gefinancierd met geld van het Ministerie van Sociale Zaken à raison van € 750,- per persoon! Gratis en voor niets een cursus van een halve dag per week en dat gedurende drie maanden! Verder lezen

Dag van de arbeid, zonder arbeiders

1mei1 mei 2013 op het Malieveld in Den Haag: Dag van de arbeid, zonder arbeiders,  Het beeld is veelzeggend.

Was het Malieveld vaak de plek waar op 1 mei, op initiatief van werknemersorganisaties en linkse politieke partijen, soms honderdduizenden werknemers voor de Dag van de Arbeid bijeenkwamen; anno 2013 lag het Malieveld er weliswaar zonovergoten, maar nagenoeg verlaten bij.

‘Nagenoeg’, omdat in een hoekje toch nog ruim honderd mensen bijeenkwamen om duidelijk te maken dat het zo niet verder kan in onze samenleving. De Lange Mars, een protestbeweging van vooral uitkeringsgerechtigden, heeft op initiatief en onder leiding van Rob Vellekoop deze manifestatie georganiseerd. Wij, Vereniging Basisinkomen, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons te laten horen. En daar is natuurlijk alle reden voor: De rechtsongelijkheid, de armoedeval voor velen, de ‘knechten’positie van werknemers, de voedselbanken, de graaicultuur, het waren evenzovele aanklachten tegen een samenleving waar we ons in toenemende mate niet meer thuisvoelen en waar de politieke elite met veel retoriek over de arbeidsmarkt maar niet naar wil kijken. Verder lezen

Van designbank naar voedselbank naar basisinkomen

Willem INaar aanleiding van een bericht in dagblad Trouw[1] met de gelijknamige titel schreef  Willem Gielingh een repliek. Willem is lid van Vereniging Basisinkomen.

Van designbank naar voedselbank blijkt in no time realiteit te kunnen worden voor duizenden mensen. Dat de voedselbank dan een zekere oplossing biedt, getuigt zowel van solidariteit als van het failliet van onze huidige samenleving. De problemen zijn immens, zowel op nationaal, Europees als vooral ook op mondiaal niveau. Decennia lang werden er anti-honger, anti-armoede en anti-aidsprogramma’s ontwikkeld en nog. Als betrokken burger zien we dat inmiddels met een zekere gelatenheid aan. Dat kan ook bijna niet anders. Verder lezen

Veel belangstelling in Haren voor Zwitserse film Grundeinkommen-ein Kulturimpuls

Geraakt door het zien van deze film en het bezoeken van het wereldcongres in München, georganiseerd door Basic Income Earth Network (BIEN), heb ik samen met mijn zoon onze eigen netwerken in september uitgenodigd om, bij voldoende belangstelling, naar deze inspirerende film te komen kijken. Tot onze verassing hebben zich toen 63 mensen aangemeld. Studenten, academici, werklozen, alleenstaande moeders, ouderen, allemaal wilden ze wel wat meer weten over wat nu eigenlijk een onvoorwaardelijk basisinkomen(OBi) is. Verder lezen