voorlichting

De film “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls” nu vertaald in boekvorm

grondinkomenDe Zwitserse film “Grundeinkommen – ein Kulturimpuls” is met Nederlandse ondertitels een van de belangrijkste voorlichters voor het basisinkomen. Een lange film waarin duidelijk wordt uitgelegd wat het basisinkomen inhoudt en kan bewerkstellingen. Tevens is er een model te zien (een van de vele) hoe het basisinkomen zou kunnen worden gefinancierd.
Voor mensen die liever een boek lezen in plaats van een film kijken, heeft een onzer de tekst van de film in boekvorm uitgegeven. Het boekje is te koop, de pdf is gratis te downloaden. Verder lezen

Werk moet een keuze worden, niet een plicht. Briljant plan of krankzinnig idee?

straatjournaalIn het Straatjournaal, de Dak- en thuislozenkrant van Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel staat deze maand (september) een artikel over het basisinkomen onder de titel  “Omgekeerde wereld Iedereen krijgt een verplichte uitkering en werken mag, maar hoeft niet. Briljant plan of krankzinnig idee?”

Nu de crisis dan echt voelbaar wordt en het aantal werklozen en huisuitzettingen schrikbarend toeneemt, wordt het voorstel voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) weer van stal gehaald. Krankzinnig plan of briljant idee? Vijf vragen aan Ad Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen in Nederland. “Werk moet een keuze worden, niet een plicht.”  Verder lezen

2500 Zwitserse Frank is hier maar 1000 Euro waard en geen 2080!

Albert Jörimann
Albert Jörimann

Hier een brief van Albert Joerimann aan de voorzitter van Vereniging Basiskomen Adriaan Planken. Dit naar aanleiding van het bedrag van 2080 euro basisinkomen voor Zwitsers wat plots verscheen in de social media (de gewone media lopen nog een beetje achter). Voor de mensen die geen Google Translate kunnen gebruiken, onderaan een samenvatting: Verder lezen

Interactieve online reis naar het OBI

Tussen vijf en tien minuten per videoreeks duurt deze interactieve zoektocht naar het BasisInkomen. Elke vraag behandelt een aspect van het BI.  Het zijn vragen die trouwens telkens weer opkomen bij elk van ons die graag meer wil weten over het BI. De presentatievorm is interessant en maakt nieuwsgierig. Met een klik open je een video waarin stellingname, opinie enzovoort.

De thema’s zijn geordend volgens een bepaald stramien. Eerst een korte inleiding over de problematiek die opgenomen wordt in de bepaalde video – met de scherpe bijdragen van critici van het BI ondermeer- of mensen die het BI nog niet helemaal ontdekt en/of begrepen hebben. Dan volgen de bedenkingen en overwegingen van de voordelen binnen de bepaalde vraag rond het BI en op het einde volgt dan meestal een grappige en optimistische redenering mbt het Basisinkomen.

Deze interactieve videopresentatie is, ondanks enkele tekortkomingen, zeker te verwelkomen! Het is eens iets anders  het BI te ontdekken, meer ludiek en prettig om er iets over te leren ook! Er zijn dan misschien wel enkele zwakke punten, maar iedereen die het ene luikje opent van deze videopresentatie en dan, omdat niet alle vragen beantwoord zijn, een nieuw luikje opstart, zal zijn weg vinden naar het BasisInkomen en nieuwsgierig worden naar meer! Verder lezen

Over vooroordelen, misverstanden en verkeerde inzichten betreffende het basisinkomen

De campagne van de Zwitserse Volksinitiatief voor Basisinkomen (Schweizer Volksinitiative zum Grundeinkomme) heeft brede belangstelling gewekt van de media. Het voorstel is wordt niet alleen belachelijk gemaakt, het wordt ook bestreden. Bijvoorbeeld: “Het basisinkomen beroofd  mensen van vrijheid” in de in de NZZ (Neue Zürcher Zeitung) “Ja voor de luiheid” in de TagesAnzeiger , “Uitgewerkt?” in Der Zeit. Wat wordt er uitgedrukt in dergelijke titels? Wat zijn de achterliggende redenen voor de tegenargumenten? Naast de duidelijke tegenstanders als Roger Köppel, uitgever van de Weltwoche en Christoph Mörgeli, partijstrateeg bij SVP (Zwitserse volkspartij) melden zich ook mensen zoals de linkse econoom en voormalig prijsbwaker Rudolf Strahm “Een zoete droom dat onvoorwaardelijke basisinkomen” met licht misleidende argumenten. Verder lezen

Perverted global labour Market – De perverse mondiale arbeidsmarkt

Samenvatting van “Perverted global labour Market” Geschreven voor het BIEN congres op 14/15/16 SEPTEMBER te München.

 

Invoering van een basisinkomen is niet alleen erg wenselijk maar zelfs noodzakelijk om de wereldeconomie in een staat van duurzaam evenwicht te brengen. Duurzaamheid moet hier worden verstaan in een zeer brede zin waarbij ook de economie is begrepen samen met het milieu, het klimaat, de migratie etc. en dat alles op wereldschaal. Duurzaamheid betekent dan, evenwicht op diverse vlakken en in diverse vormen, economisch evenwicht is daarvan het belangrijkste omdat economische impulsen, de krachtigste zijn die mensen tot activiteit brengen. Verder lezen

Roadway to a basic income – De weg naar het basisinkomen

Dit stuk is geschreven voor de conferentie van BIEN 2012 in München op 14/15/16 september 2012.

1. volgorde voor de invoering

Wij hebben het stuk voor de conferentie gekregen met de titel : “Basisinkomen en de perverse wereld-arbeidsmarkt”. Als de analyse van dat stuk klopt is de invoering van een basisinkomen een onmisbaar element bij de reorganisatie van het wereld-economisch systeem, immers liberalisatie van de arbeidsmarkt is het belangrijkste element in die reorganisatie. Verder lezen