belastingen

Interessante discussie op GroenLinks-forum over het basisinkomen

Zeven maanden geleden startte een idiscussie op het LinkedIn-forum van GroenLinks over het Basisinkomen. Langzamerhand komt deze aardig op gang. De laatste post gaat er over GroenLinks (en andere partijen) te overtuigen van het idee dat sociale zaken en belastingen geïntegreerd zouden moeten worden. Verder lezen

Slimme en domme belastingen

Leuker kan het wel degelijk, en ook een stuk slimmer. De regering plant een BTW-verhoging. Sommige belastingen dienen alleen maar om veel poen binnen te halen voor de overheid. Andere belastingen zorgen juist voor een gewenste gedragsverandering bij calculerende burgers. Wat is slim en wat is dom?

Verder lezen

Bezuinigen door elkaar een basisinkomen te gunnen!

Het sublieme idee van een basisinkomen voor iedereen is al tientallen jaren oud. Maar de haalbaarheid en betaalbaarheid wordt door weinigen begrepen. Dit is mijn poging daartoe.

Wanneer we kinderen tot en met 14 jaar buiten deze beschouwing laten en mensen met een geschat vermogen boven de 2 miljoen Euro ook, zou iedereen een vast en onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen ontvangen enkel door te herstructureren! Mensen die werken krijgen er op jaarbasis duizenden euro’s bij!, en mensen die niet werken kunnen in hun basis van bestaan voorzien. Verder lezen

Crisis voobij. Banengroei. Dromen in de Nederlandse politiek

Banengroei is geen realiteit anno 2010. Het is een droom van de Nederlandse politiek voor de toekomst. Het is te hopen dat de politiek hieruit tijdig ontwaakt. Dromen bieden geen goed kompas voor besluitvorming ten aanzien van pijnlijke politieke keuzes zoals nu aan de orde zijn: heroverweging van € 29 miljard publieke uitgaven (te betalen uit ca € 270 miljard jaarlijkse belasting- en premie-inkomsten van de rijksoverheid, werkloosheidsfonds e.a.)   
Het CPB helpt de politiek niet uit de droom. Het hanteert in zijn analyses en prognoses aannames die niet  aannemelijk zijn en niet helpen om de ongemakkelijke werkelijkheid van de arbeidsmarkt reëel onder ogen te zien.

Verder lezen