manitoba

Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in Canada

Dauphin_MB_logoVan 1974 tot 1979 vond er een sociaal experiment met het basisinkomen plaats in een kleine Canadese stad [1] dat bekend stond onder de naam “MINCOME Program”[2]. Evelyn Forget, een onderzoekster, is een van de weinige personen die de sociologische gevolgen van het experiment met een gegarandeerd inkomen heeft bestudeerd. Ze vertelt ons meer over haar bevindingen, 20 jaar nadat het experiment is beëindigd.

Wilt u om te beginnen uzelf voorstellen en ons vertellen hoe u geïnteresseerd bent geraakt in een basisinkomen? Verder lezen

Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positieve effecten op de samenleving

wmincomeDe Manitoba Mincomstudie:  Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positieve effecten op de samenleving.

Een toegewijde academicus heeft een studie, die vergeten was weer onder de aandacht gebracht, welke ons aanwijzingen geeft voor hedendaagse problemen.

In 2009 hield BIEN-Canada een bijeenkomst in Ottawa om de ontwikkelingen te bespreken en iedereen op de hoogte te houden met betrekking tot een Gegarandeerd Jaarlijks Inkomen in Canada. De vergadering in Ottawa besloot vast te houden aan het begrip: “armoede op te heffen door iedereen genoeg geld te geven om in hun behoefte te voorzien door een Gegarandeerd Jaarlijks Inkomen.”

Tegenwoordig wordt deze definitie veelal gebruikt hoewel iedere groep een voorkeur schijnt te hebben voor zijn eigen definitie. In de jaren 70 werd het Mincome genoemd en de voorkeur ging uit om het toe te passen door een Negatieve Inkomensbelasting (NIT), een belastingteruggave aan iedereen wiens inkomen lager was dan een vastgesteld niveau om het zo weer boven dat niveau te brengen. Verder lezen

Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positive effecten op de samenleving

 

The Manitoba Mincome Study;
 Even a small Guaranteed Income has dramatic positive effects on society.

 
A dedicated academic has resurrected a long lost study which gives us pointers on contemporary problems
Earlier this month BIEN Canada held a meetup in Ottawa to discuss developments and keep everyone up to date on progress toward a Guaranteed Annual Income in Canada. One well received presentation was from Dr. Evelyn Forget on her study of the Manitoba Mincome Experiment, which has become a part of the lore of Guaranteed Income activists in Canada. Verder lezen