pilot

Weinig ambitie Canoy bij basisinkomen in hoopvol Leeuwarden

IMG_5196De verwachtingen waren hoog gespannen en … kwamen voor een deel ook uit!
Meer dan dat er stoelen beschikbaar waren, hadden mensen zich aangemeld om het eerste publieke debat in het kader van Leeuwarden Europese Hoofdstad 2018 bij te wonen. Vele openbare bijeenkomsten staan gepland en zullen allemaal gaan over thema’s die verband houden met onderwerpen in het domein van de sociale cohesie. Voor ‘Brussel’ een kernbegrip wanneer zij een stad aanwijzen als culturele hoofdstad.

Waar kwam die grote belangstelling voor deze bijeenkomst vandaan?
Vrijdag 6 maart was het onderwerp: ‘Basisinkomen’ en het bleek een trigger te zijn, want binnen de kortste tijd waren alle plaatsen gereserveerd. Econoom dr. Marcel Canoy zou een schets geven van wat een pilot basisinkomen voor Leeuwarden zou kunnen gaan inhouden. De verwachtingen waren hoog gespannen.
Zijn vlotte manier van presenteren verraadde grote parate kennis van het onderwerp en zijn contact met de zaal, voldoende sociale vaardigheden. Continue reading

Nieuws uit Namibia over het Basisinkomen

Greetings from Namibia and a few updates and information about the BIG campaign here in Namibia:

In German
The German Journal ‘Brandeins’ has done a ‘follow-up’ article on the BIG pilot project. The article provides a short background and sums up the positive results of the BIG pilot project. It also highlights the decision of the BIG Coalition to continue with the Bridging Allowance for the people in Otjivero, but also reports about the financial challenges the project faces currently and the urgency of a new fundraising campaign. The article can be accessed via: http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/dem-grundeinkommen-in-namibia.html

Mr. Bonifaze Mabanza, from our partner organisation KASA (Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika), visited Namibia in September last year. He puts the BIG campaign and the political response under the heading: ‘BIG – wie weiter’ in perspective. His commentary is available via: http://www.woek.de/web/cms/upload/pdf/kasa/publikationen/mabanza_2011_big_wie_weiter.pdf

In English:
Professor Frankman, Senior Research Fellow at the McGill University, Montreal, Canada has published a Review of ‘Making the Difference’ – the 2009 Assessment Report of the BIG pilot project. The review can be accessed via his webpage at: http://sites.google.com/site/mfrankman/
under ‘review’ at the bottom of the page

Best regards,

Claudia & Dirk