namibie

Voorstander Basisinkomen benoemd tot minister voor Armoedebestrijding in Namibië

Zephania-Kameeta-300x200

Voormalig bisschop en prominent verdediger van het basisinkomen Zaphania Kameeta, is zojuist benoemd tot minister van het nieuwe Ministerie voor armoedebestrijding.

Een nieuwe hoop , dat het basisinkomen eventueel zal worden ingevoerd door de regering, gloort in Namibie nu de nieuw gekozen President Hage Geingob zich wijdt aan de bestrijding van armoede en voormalig bisschop van de Lutherse Kerk van Namibië, Zephania Kameeta, reeds lang een voorstander voor het basisinkomen, heeft aangewezen als minister van een nieuw ministerie dat zich alleen zal wijden aan armoedebestrijding.

De nieuwe president Hage Geingob won de presidentiële verkiezingen met 87 % van de stemmen op 28 november 2014 Hij behoort tot de regerende centrum-linke SWAPO partij, welke eveneens de parlementaire verkiezingen won met een comfortabele meerderheid van 80 %.

Zephania Kameeta is bekend als één van de pioniers voor de Basic Income Grant (BIG) coalitie welke een wereldwijd bekend geworden experiment met het basisinkomen invoerde in 2007 in het plattelandsdorp Otjivero.
Hij beïnvloedde zelfs de Duitse Protestantse Kerk tot hun ondersteuningsbeweging
voor het basisinkomen, zoals Ronald Blaschke van Duitslands BIEN ons in een recente blog post aan herinnerde.
Kameeta heeft er herhaaldelijk bij de regering op aangedrongen met het idee naar voren te treden.

Hage Geingob is ook één van de weinige leiders in Namibië die geïnteresseerd is in het basisinkomen. Hij steunde openlijk dit idee toen hij minister van Handel en Industrie was en hij bij één van de eersten hoorde om aan het BIG pilot project fonds in 2007 bij te dragen.

“Armoede is een vloek, en daarom zou ik graag zien dat de regering het voorstel van de Council of Churches Namibia oppakt en het basisinkomen aan alle Namibiërs verstrekt die geen inkomenstenbron hebben”, zei Geingob in de Nationale vergadering in 2007.

Hoewel er nog geen aankondiging is geweest over het basisinkomen door de nieuwe regering, hoopt de politiek dat BIG een stap nader komt tot verwezenlijking in Namibië.

Het idee wordt sterk ondersteund, volgens een recent opinieonderzoek wordt het basisinkomen door meer dan 78 % van de Namibische bevolking.

Uhuru Dempers, activist die campagne voert voor BIG,  vertelde National Media New Era dat een ministerie voor armoedebestrijding een positieve ontwikkeling is. “Wij hopen dat met de komst van Kameeta aan boord, er een debat over BIG als één van de modellen om armoede aan te pakken gevoerd zal worden”, aldus Dempers.

Auteur: Stanislas Jourdan – ubie.org
Vertaling: Ina van Dijk


Bron: http://www.basicincome.org/news/2015/03/namibia-zephania-kameeta-bishop-minister/

Credit foto: CC De Lutherse Wereld Federatie

Verder lezen

Pleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp

nele lijnenPleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp. Inderdaad, de tijd loopt en mensen wachten. Genoeg gewacht, tijd voor actie luidt ‘De Wachtnacht-campagne’. En ze hebben gelijk, want op den duur wordt het genant. Hoe leg je aan een arme Pakistaan die elke dag honger lijdt nog langer uit dat hij toch beter nog even afwacht. Wachten tot de VN-resoluties gehoor krijgen, wachten tot de internationale gemeenschap tot actie overgaat ? Wachten op…?

“Ieder mens heeft recht op leven, op maatschappelijke zekerheid en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn of haar gezondheid en welzijn”.Met deze mensenrechtenverklaring – door de lidstaten van de Verenigde Naties erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 3, 22 en 25.1) – en de Millenniumdoelen voor 2015 in gedachten streven de VN naar een halvering van het percentage mensen dat van minder dan één dollar per dag moet leven. Want ondanks alle rijkdom, wetenschap en techniek ter wereld leven wereldwijd 1,4 miljard mensen in extreme armoede. Elk jaar sterven miljoenen kinderen onnodig door armoede en ondervoeding.

Als politici dragen wij mee verantwoordelijkheid. We horen het signaal en vangen het op. We hebben inderdaad nog vijf jaar te gaan. Willen we in 2015 de Millenniumdoelstellingen gerealiseerd zien, dan moeten we durven nadenken over een totaal andere manier van ‘aan ontwikkelingssamenwerking doen’. Wat bijvoorbeeld te denken van een mondiaal basisinkomen?

Verder lezen

Nieuws uit Namibia over het Basisinkomen

Greetings from Namibia and a few updates and information about the BIG campaign here in Namibia:

In German
The German Journal ‘Brandeins’ has done a ‘follow-up’ article on the BIG pilot project. The article provides a short background and sums up the positive results of the BIG pilot project. It also highlights the decision of the BIG Coalition to continue with the Bridging Allowance for the people in Otjivero, but also reports about the financial challenges the project faces currently and the urgency of a new fundraising campaign. The article can be accessed via: http://www.brandeins.de/online-extras/was-wurde-aus/dem-grundeinkommen-in-namibia.html

Mr. Bonifaze Mabanza, from our partner organisation KASA (Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika), visited Namibia in September last year. He puts the BIG campaign and the political response under the heading: ‘BIG – wie weiter’ in perspective. His commentary is available via: http://www.woek.de/web/cms/upload/pdf/kasa/publikationen/mabanza_2011_big_wie_weiter.pdf

In English:
Professor Frankman, Senior Research Fellow at the McGill University, Montreal, Canada has published a Review of ‘Making the Difference’ – the 2009 Assessment Report of the BIG pilot project. The review can be accessed via his webpage at: http://sites.google.com/site/mfrankman/
under ‘review’ at the bottom of the page

Best regards,

Claudia & Dirk

President Namibia: laat ze maar cake eten!

The Windhoek Observer,  a Namibian Weekly, has devoted its Editorial to the current BIG debate in Namibia. It compares President Pohamba's remarks on the BIG, namely that it would encourage laziness, to the famous saying of the French Queen Marie Antoinette during the famine: 'Let them eat cake.' As you can see, the Editorial uses same straight forward language. It is indeed interesting reading and a clear analysis. Verder lezen

Namibie: Basisinkomen voor allen (video-duits)

Hoe zinvol en duurzaam is de traditionele opvatting van ontwikkelingshulp? Hoe kan armoede en honger op de lange termijn bestreden worden? Volgens de huidige opvatting zeker niet dat mensen onvoorwaardelijke geld in de hand gedrukt krijgen. Maar precies dat wordt er al enige tijd in een dorp in Namibië gedaan. Een basisinkomen voor iedereen. Zomaar. "

Verder lezen

Eine Verletzung der Armen

BIG-Koalition enttäuscht von Präsident Pohamba – Studie soll den Weg weisen 

Nach der ablehnenden Äußerung von Präsident Hifikepunye Pohamba zur landesweitenAuszahlung des Grundeinkommens (BIG) hat sich nun die BIG-Koalition zu Wort gemeldet. Siezeigt sich enttäuscht und regt die Bildung eines Gremiums an, das eine Studie anfertigen soll. 

Bishop Kameeta vraagt President Pohamba van Namibie om heroverweging Basisinkomen

At Wednesday's press conference Bishop Dr. Z. Kameeta called on President Pohamba to establish a consultative forum on the national introduction of a Basic Income Grant. He recommended that the Bank of Namibia, the Finance Ministry, the National Planning Commission, the NAMTAX members and the BIG Coalition should be called together and in a three month process seriously discuss the BIG based on the experience of the Otjivero-Omitara community. Bishop Kameeta said that the recent remarks rejecting the BIG proposal by the President are not helpful and are in fact an insult to the poor.

Emailnieuwsbrief 4

Emailnieuwsbrief 4 (december 2009)  Download in .pdf – Van de redactie – Hoofdartikel: Laat heel Nederland AOW-beleid maken: Michiel van Hasselt – Namibië: Verkiezingen en ander nieuws uit Otjivero – Agenda – Tassen te koop – Column: Kredietcrisis: Betty Notenboom – Basic Income Studies – Voor wie niets heeft: het Klinkerfonds: Wim Smit – Diverse Websites