UWV

Macht, Onmacht, Inzicht – een verplichte UWV ontmoeting

uwvOnlangs was ik getuige van een door het UWV georganiseerde bijeenkomst voor werklozen van boven de 55 jaar oud.

Doel was niet om persoonlijk van het UWV het bevrijdende bericht te vernemen dat verplicht solliciteren voor deze groep geen zin meer heeft en dat derhalve hierop niet meer gecontroleerd en gesanctioneerd gaat worden. Dat werkgevers ouderen niet willen plaatsen, wanneer er al vacatures zijn; dat in 2014 nog veel meer ontslagen zullen vallen; dat automatisering en robotisering het aantal betaalde banen steeds verder zal doen verminderen; dat ouderen beter een stapje opzij kunnen doen om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt; dat veel banen niet echt een functie hebben voor een betere samenleving; etc.
Neen, het tegendeel was het geval: er werd een cursus aangeboden door het UWV gefinancierd met geld van het Ministerie van Sociale Zaken à raison van € 750,- per persoon! Gratis en voor niets een cursus van een halve dag per week en dat gedurende drie maanden! Verder lezen

Waarom een basisinkomen een beter idee is

pauldeblot“Gaat het nog om mensen?” vraagt professor Paul de Blot zich in een mooi stukje op de website van want-to-know af .[1] Hij signaleert dat het lijkt alsof het in het beleid nauwelijks nog om mensen gaat. Hij ziet hoe mensen in het bureaucratische systeem behandeld worden alsof het machineonderdelen zijn met nummers die op elkaar moeten passen. De grote boosdoener is volgens hem de bijna niet uit te bannen bureaucratische reglementering, die flexibele aanpassingen onmogelijk maakt en dure controleapparaten in stand houdt.

Paul de Blot doelt in zijn stukje voornamelijk op het leef- en werkklimaat in bedrijven, maar zijn waarschuwende woorden zijn ook van toepassing op andere terreinen van het leven, bijvoorbeeld op dat van mensen die moeten leven van een bijstands- of werkloosheidsuitkering of op de levens van mensen die juist uit het administratieve systeem zijn geschrapt: de papierlozen, de afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit stukje gaat over mensen die kampen met bestaansonzekerheid en gebukt gaan onder het populistische beleid van ‘U hebt rechten maar (vooral) ook plichten’ en voor wie een onvoorwaardelijk basisinkomen een uitkomst zou zijn. Verder lezen

Belastinghervorming maakt basisinkomen mogelijk

We kennen een complex belastingsysteem. Nagenoeg iedereen voelt dat hij of zij veel te veel belasting betaald, en dat er veel teveel geld en energie gaat zitten in het in stand houden (belastingdienst kost ons meer dan een miljard euro per jaar). Verder lezen