modellen

Barrières voor Basisinkomen eerder politiek dan economisch

univgent

In deze paper wordt het idee van het BI in zijn normatieve en economische aspecten bekeken. Het is een masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Algemene Economie door Mike Janssens.

Een BI houdt een universele en institutionele visie in over de rol van de welvaartstaat. Het breekt daarmee radicaal met de residuele en selectieve visie op de welvaartstaat dat vandaag zo dominant is. Een BI kan worden gerechtvaardigd en bekritiseerd vanuit diverse filosofische uitgangspunten. Duidelijk is dat de normatieve en economische discussie, over het BI en herverdeling in het algemeen, onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Een voorzichtige vaststelling is dat de grootste barrières voor een BI eerder van politieke dan economische aard zullen zijn. Verder lezen

Panorama, Iedereen een basisinkomen

panoramaStel: iedereen krijgt maandelijks 1500 euro op zijn of haar rekening. Onvoorwaardelijk, of je nu werkt of niet. Voor sommigen klinkt dat als muziek in de oren, anderen vinden het een belachelijk, onwenselijk en niet te realiseren idee. En dan vooral omdat het onbetaalbaar zou zijn.

Het is net die berekening die we hieronder maken.

Eenvoudig dus. Maar zet u toch maar even. De becijfering ziet er uit als volgt.

Kost Basisinkomen

157,6 miljard_______________________ (1500 euro per maand vanaf 18 jaar)
5 miljard__________________________ (200 euro per maand vanaf 18 jaar)
19 miljard____________________________ (alle persoonlijke verzekeringen)
4,8 miljard_________________________________ (kapitaalsverzekeringen)
1 miljard_____________________________________________ (opleidingen)

187,4 miljard nodig voor de financiering van het basisinkomen in België

Vermeden overheidskosten

Geen pensioenen meer__________________________________-41,2 miljard

Geen werkloosheidsuitkeringen meer______________________-11,2 miljard
Geen kinderbijslag meer__________________________________-6,4 miljard
Geen andere uitkeringen meer____________________________-11,9 miljard

187,4–70,7= 116,7 miljard waar we nog naar op zoek moeten

Rationalisering van het overheidsapparaat

Minder administratie en logistiek

Minder subsidies en premies______________________________-25,5 miljard

116,7–25,5= 91,2 miljard waar we nog naar op zoek moeten

Extra Opbrengsten

Gemiddelde verhoging van de BTW naar 25% _________________16 miljard

Verhoging van de registratierechten naar 25%__________________5,3 miljard
Vermogensbelasting van 25%______________________________29,2 miljard
Belasting op meerwaarde van 25%_____________________________3 miljard
Aanpassing van de personenbelasting_______________________22,9 miljard
Aanpassing belastingen rechtspersonen_______________________4,2 miljard
Aanpassing roerende voorheffing____________________________2,8 miljard
Herstel van 50% op fiscale en sociale fraude____________________12 miljard

91,2–95,4= -4,2 miljard. Winst dus, van goed vier miljard.

Koopkracht

De koopkracht kan stijgen, dat gebeurde in het experiment in Namibië. Maar een exacte projectie van de koopkracht is in dit statisch model niet mogelijk.

Volgens dit model kan het dus wel. Tijd voor andere argumenten en discussie. Als we al voor een basisinkomen kiezen, is er dat niet van vandaag op morgen. Het zou ook kiezen zijn voor een heel andere overheid. Aan u de keuze, discussieer mee.

Hoe kan een basisinkomen gefinancierd worden zonder een schrikeffect te veroorzaken?

ourmoneyDe auteur, Malcolm Henry, is ontwerper en bouwer van boten, meubels, huizen, loodsen, gereedschap, voertuigen, bruggen. Kortgeleden heeft hij belangstelling opgevat voor economie en zich verdiept in de werking en betekenis van geld en krediet. Hij is de auteur van Our Money,[1].

De opvattingen zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van andere voorstanders bij het Basic Income UK (of daarbuiten) weer.

Alles wat ik over het Universeel Basisinkomen (UBI) gelezen heb, geeft mij de indruk dat de voorvechters op het idee zijn gekomen tijdens hun zoektocht naar manieren om armoede te overwinnen of sociale rechtvaardigheid te bevorderen om vervolgens, na de aantrekkingskracht van het UBI ontdekt te hebben, rond te kijken naar manieren waarop het gefinancierd kan worden. Het blijkt ongebruikelijk te zijn om, zoals ik gedaan heb, het UBI vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Verder lezen

Schenkgeld en het basisinkomen – er staat niets meer in de weg!

steinercircleIn antroposofische kringen is het basisinkomen – een vast maandinkomen voor iedere burger zonder enige tegenprestatie – een hot item. De antroposoof en self-made miljardair Götz Werner voert campagne voor de invoering daarvan en vanuit het Goetheanum werkt oud-AviN-voorzitter Paul Mackay eraan. Maar veel onderbouwingen en concrete voorstellen van de voorstanders rammelen aan alle kanten. Veel driegeleders wijzen het basisinkomen daarom af. In een Antwerpse economiewerkgroep onder leiding van dr. Jos Verhulst is echter een geheel nieuwe visie ontwikkeld waarin het basisinkomen verschijnt als een logisch en zelfs noodzakelijk onderdeel van een modern schenkgeldsysteem. In dit licht blijken veel raadselachtige uitspraken van Rudolf Steiner verrassend logisch op elkaar aan te sluiten. Deel 2 (en slot) in een serie over ‘De financiële crisis en de driegeleding’. Verder lezen

Gevolgen van financiering OBI met BTW

ilovebtwBij de afgelopen jaarvergadering van de Vereniging voor het basisinkomen op 25 mei 2013 presenteerde Robin Ketelaars de website “Basisinkomen voor Dummies”[1], met daarin een financieringsvoorstel. Dit voorstel houdt in dat het BTW tarief op 50% gezet wordt waardoor er voldoende middelen beschikbaar komen om het basisinkomen voor iedereen te financieren. Verder lezen

Drie stappen om het basisinkomen voor alle Brazilianen werkelijkheid te laten worden

bolsafamiliaDe mensheid moet haar onderlinge solidariteit – heel gewoon in tribale samenlevingen waar rijkdom gelijkelijk werd gedeeld – koesteren. In deze tijd kan geld gebruikt worden om dat effect te bereiken, zeggen grote sociale denkers.

In Brazilië staat in wet 10.835 [1] van president Lula uit 2004 dat “aan iedereen in gelijke mate een maandelijkse uitkering zal worden betaald, genoeg voor de basisbehoeften van een persoon. Dit basisinkomen zal stapsgewijs ingevoerd worden, waarbij degenen die er het meest behoefte aan hebben voorrang zullen krijgen.” Deze wet is nog steeds niet geregeld, hoewel de overheid kort daarop het succesvolle Bolsa Familia (BF) programma introduceerde. Wet 10.835 is uniek in de wereld en moet dusdanig in regels vastgelegd worden dat er stappen genomen kunnen worden om de uitkering geleidelijk aan iedereen beschikbaar te stellen.
De Communale Raad voor het Basisinkomen van de Burgers van de stad Santo Antonio do Pinhal heeft zo’n voorstel. Verder lezen

Het denkbeeld van een basisinkomen is voor het eerst in 1793 geopperd (1995)

evert-voogd-mHet denkbeeld van een basisinkomen is, voor zover mij bekend, voor het eerst in 1793 geopperd en wel door Condorcet, de sympathiekste denker van de Verlichting. Het idee werd in 1796 uitgewerkt door zijn Engelse vriend Thomas Paine, een man die zowel bij de Amerikaanse onafhankelijkheid (1776) als bij de Franse revolutie (1789) betrokken is geweest.

Dat is lang geleden. Rond de eerste wereldoorlog heeft de filosoof Bertrand Russell het idee nieuw leven in proberen te blazen, maar de man die het op de agenda van de moderne, westerse wereld heeft gezet, is Robert Theobald, in het boekje “Free men and free markets” (1963, 1965). Aan J.P. Kuiper komt de eer toe, datzelfde voor Nederland te hebben gedaan (1976).

Van die agenda is het basisinkomen vervolgens nooit meer verdwenen. Hoeveel tegenstand er ook is, telkens komt het idee weer naar voren. Het basisinkomen is wel eens vergeleken met een ondergrondse veenbrand, die dan hier, dan daar uitbreekt. Interessant is vooral, dat het basisinkomen zich heeft ontwikkeld van een utopisch idee tot een serieuze beleidsoptie. In Nederland hebben al twee ministers (Wijers en Zalm) zich er openlijk voor uitgesproken. Verder lezen