basisinkomen-iedereen

Vrije Republiek Limburg voert basisinkomen in!

Het aandeel Limburgers in het nieuwe kabinet-Rutte is groot: Leers,Verhagen, Weekers. En niet te vergeten: gedoogsteuner Wilders. Wat is typisch Limburgs aan hen? Vertolken zij de Limburgse identiteit? Of  verraden zij die juist? Geeft Wilders. zoaLs hij pretendeert, Limburg daadwerkelijk terug aan de Limburgers? Of is dat een holle frase?

Filosoof René Gabriëls droomt van een Vrije Republiek Limburg

Het Limburgs Bevrijdingsfront vat haar idealen in 11 punten samen, wij geven hier alleen punt 3 weer. De rest kunt u lezen via onderstaande link.

PUNT 3. In een herenigd Limburg wordt het basisinkomen ingevoerd. Hierdoor kan een dam worden opgeworpen tegen de armoede die de gelijkevrijheid van Limburgers in toenemende mate ondermijnt. Uit het ‘Armoedesignalement 2010’ van het SCP en het CBS blijkt dat Heerlen, Maastricht en Vaals de twijfelachtige eer hebben tot de top 10 van Nederlandse gemeenten te behoren met de meeste arme mensen.

Bron: bladzij 56, 57 en 58 van http://www.zuidmagazine.nl/index.php/magazine/category/3-zuid-magazine-jaargang-2#

Lees hier het uitreksel:

Vivant: Een basisinkomen voor iedereen

Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen… . En daarom wil Vivant ons complexe kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is iets helemaal anders dan wat we nu kennen als vervangingsinkomens of een uitkering voor zieken. Het verschil is dat je het krijgt omdat je bestaat. De voorwaarde is niet dat je gewerkt hebt, of ziek bent, of een bepaalde leeftijd hebt. Of misschien nog belangrijker: het is niet omdat je een basisinkomen krijgt dat je niet meer mag bijverdienen, wel integendeel. Het basisinkomen geeft je gewoon kansen om vrijuit te doen wat je wil.

Is dit geen utopisch idee, zal u denken? Zeker niet. We vervangen gewoon gelijkaardige maar minder goede steunmechanismen door iets eenvoudiger en vooral rechtvaardiger. Is het betaalbaar? Natuurlijk wel, want ondermeer door de technologische vooruitgang kunnen we genoeg produceren voor iedereen. En omdat het minder moeilijk is om een onvoorwaardelijk basisinkomen te geven aan iedereen dan talloze voorwaardelijke uitkeringen te organiseren, krijgen we ook een goedkopere overheid. Maar vooral: mensen die zich vrijer voelen, voelen zich gelukkiger. Dat is uiteindelijk toch het doel, zowel van economen, politici, als van iedereen?

Wat als we iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen geven?

  • We krijgen er een sterk wapen tegen armoede bij, want niemand kan nog helemaal door de mazen van ons sociaal net vallen.
  • Iedereen krijgt er een stukje zekerheid bij, en dus een stukje vrijheid
  • Mensen worden gestimuleerd om bij te leren, diensten aan elkaar te verlenen, om bij te verdienen door te werken; en dat allemaal in (door) de zekerheid dat ze steeds het basisinkomen hebben.
  • Onze sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd. Dat levert enorme besparingen op.
  • Het basisinkomen is de expressie van echte solidariteit tussen mensen. Het basisinkomen, dat geef je aan elkaar, wie je ook bent.

Niet overtuigd? Meer weten? Neem een kijkje bij het dossier “Basisinkomen” bij Vivant.org.

Bron: vivant.org