betekenis-arbeidsinhoud

Ook in Spanje gaan ze voor een basisinkomen – Renta Basica

Het basisinkomen is een inkomen betaald door de staat, als een recht voor iedere burger en wordt uitgekeerd aan elk lid of een inwoner van de samenleving, ongeacht of deze betaald of onbetaald werk heeft of al dan niet wil verrichten, ongeacht rijkdom of armoede. Met andere woorden onafhankelijk van andere mogelijke bronnen van inkomsten en ongeacht met wie men leeft of woont.

De website redrentabasica.org , gecoördineerd door Daniel Raventos, is bedoeld als hulpmiddel voor al die mensen en groepen die geïnteresseerd zijn in de fundamenten, de academische-, sociale- of politieke-verdediging van het basisinkomen. Ook voor  informatie over bepaalde evenementen, initiatieven en discussies met betrekking tot het basisinkomen. Voor gezamenlijke initiatieven en suggesties, het indienen van documenten, aankondigingen van projecten of een andere gebeurtenis in verband met het basisinkomen, neem dan contact op Alex Boso , Sandra González , Francisco Ramos en Daniel Raventos.

Het onderstaande filmpje is in de Spaanse taal, als er iemand zin heeft om dit te vertalen, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Bron film: http://www.attac.tv/altermedia/2011/02/1315
Bron website: http://www.nodo50.org/redrentabasica/index.php

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen