engels-geldstelsel

Waarom een basisinkomen?

Laten we teruggaan naar het fundament van dit alles:
De aarde, het land, de bodem, kortom de grond onder onze voeten, is geen consumptieartikel. Het wordt niet geproduceerd en geconsumeerd zoals de goederen in onze economie. Grond groeit niet zoals gewassen en komt niet op de schroothoop terecht zoals auto’s en wasmachines. Grond kan alleen maar worden gebruikt (of misbruikt), zoals de lucht, het water en de zon. Die zijn ook niet te koop. Grond wel, en dat is verkeerd (in onze mening), omdat grond gratuït is en omdat grond er vóór alle mensen is. Daarom hoort grond niet thuis in ons economische leven zoals wij dat nu gewend zijn. Het is voor ons heel normaal om grond te verhandelen als een product. Grond is (als je goed erover nadenkt) een natuurlijk gegeven dat onderdeel uitmaakt van ons leefmilieu. Omdat de aarde vóór iedereen is en niet vàn iedereen, willen wij af van eigendom van de grond en daarvoor in de plaats zetten gebruik van de grond. Dat gebruik levert geld op in de vorm van gebruiksrecht, pacht, e.d. Dat geld is gemeenschapsgeld en wordt besteed aan algemene zaken zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, e.d. Grond is dan geen product meer van commercie, speculatie, e.d. Verder lezen

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen

Lezing over een Positief Geldsysteem te Londen (engels)

Een groeiend aantal mensen beseffen dat onze huidige geldsysteem, waardoor commerciële banken een monopolie op de levering van geld voor de economie hebben en zetten een groot deel van de bevolking in onnodige schulden, defect is en dringend behoefte heeft aan hervorming. Op donderdag 28 oktober wordt de volgende lezing wordt gehouden op de typisch mainstream London School of Economics, en is de moeite waard deze bij te wonen als je in de buurt bent. Het is gratis.
De Lezing van Prof. Huerta de Soto van de Oostenrijkse school van economie, geeft een zeer unieke benadering van de analyse van geld  waar je het wel of niet mee eens kunt zijn.  Verder lezen