cash transfer

Basisinkomen heeft positief effect op inkomen en gewerkte uren

vlag-oegandaEen recent uitgevoerd veldonderzoek in Oeganda toont aan dat als er geld wordt gegeven aan mensen zonder dat daaraan voorwaarden worden gesteld, dit zorgt dat deze mensen meer gaan werken en dat zij per uur meer gaan verdienen. De onderzoeksgroep gaf eenmalig het bedrag van €305,- **) aan 20 plattelandsjongeren (willekeurig gekozen uit een groep van opgegeven kandidaten). Dit toegekende bedrag wordt een eenmalige onvoorwaardelijke basisuitkering genoemd.

Misschien lijkt deze €305,- niet veel, maar de armoede is ontzettend hoog op het platteland in Oeganda, en dit bedrag staat gelijk aan een jaarinkomen van de deelnemers die deelnamen aan dit onderzoek. De onderzoekers hebben vervolgens de deelnemers 2,5 jaar gevolgd om te zien hoe zij zich gedroegen in vergelijking met de mensen die ook op het platteland leefden, maar die geen basisuitkering kregen. Wat de onderzoekers ontdekten zal sommige lezers verrassen … Verder lezen

Kan een basisinkomen in contant geld India veranderen?

guy_standingSinds de jaren 1990 is de Indiase economie met gemiddeld meer dan 6% per jaar gegroeid. Toch zijn honderden miljoenen blijven steken in armoede en groeit de ongelijkheid. Hoewel er 1200 centraal gefinancierde sociale beleidsplannen in wetboeken staan beschreven en honderden meer op staatsniveau, baseren opeenvolgende regeringen zich al tientallen jaren grotendeels op het Public Distribution System (het Openbare Distributie Systeem, PDS) om armoede te verhelpen.

Het PDS subsidieert consumenten via gesubsidieerd graan, rijst, suiker en kerosine als ze een Below Poverty Line (Onder de Armoedegrens, BPL) kaart hebben of iets soortgelijks. Ook veel producenten van goederen krijgen enorme subsidies. Al met al zijn subsidies goed voor 7% van het BBP.

Ze werken niet. Het systeem is verkwistend, inefficiënt, marktverstorend, verstard en volkomen corrupt. Rajiv Gandhi’s uitspraak dat “85% van de gesubsidieerde levensmiddelen de armen niet bereikt” is beroemd geworden. De vice-voorzitter van de Planningscommissie zei in 2009 dat slechts 16% ervan hen bereikte. Anderen schatten dat van elke bestede roepie 72% onderweg verdwijnt. Verder lezen

Pleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp

nele lijnenPleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp. Inderdaad, de tijd loopt en mensen wachten. Genoeg gewacht, tijd voor actie luidt ‘De Wachtnacht-campagne’. En ze hebben gelijk, want op den duur wordt het genant. Hoe leg je aan een arme Pakistaan die elke dag honger lijdt nog langer uit dat hij toch beter nog even afwacht. Wachten tot de VN-resoluties gehoor krijgen, wachten tot de internationale gemeenschap tot actie overgaat ? Wachten op…?

“Ieder mens heeft recht op leven, op maatschappelijke zekerheid en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn of haar gezondheid en welzijn”.Met deze mensenrechtenverklaring – door de lidstaten van de Verenigde Naties erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 3, 22 en 25.1) – en de Millenniumdoelen voor 2015 in gedachten streven de VN naar een halvering van het percentage mensen dat van minder dan één dollar per dag moet leven. Want ondanks alle rijkdom, wetenschap en techniek ter wereld leven wereldwijd 1,4 miljard mensen in extreme armoede. Elk jaar sterven miljoenen kinderen onnodig door armoede en ondervoeding.

Als politici dragen wij mee verantwoordelijkheid. We horen het signaal en vangen het op. We hebben inderdaad nog vijf jaar te gaan. Willen we in 2015 de Millenniumdoelstellingen gerealiseerd zien, dan moeten we durven nadenken over een totaal andere manier van ‘aan ontwikkelingssamenwerking doen’. Wat bijvoorbeeld te denken van een mondiaal basisinkomen?

Verder lezen