sociaal

Het basisinkomen bekeken vanuit een economisch perspectief

paul-mackayDe financiering van een basisinkomen is een kwestie van de economisch goed doordachte en sociaal rechtvaardige vormgeving van de toename en verdeling van waardecreatie.

Wanneer we tegenwoordig praten over de mogelijkheid van een basisinkomen in Europa, dan danken we dat aan ontwikkelingen waarvan de principes na de Middeleeuwen in de periode van de Verlichting aanvaard werden. Zij brachten ingrijpende veranderingen met zich mee:

  1. Op cultureel gebied trad de secularisatie in waardoor er een scheiding kwam tussen kerk en staat. De kerk boette aan maatschappelijke dominantie in. Tegelijkertijd ontstond een humanistisch mens- en wereldbeeld.
  2. De deling van de macht door de scheiding van de uitvoerende-, wetgevende- en rechterlijke macht heeft een moderne rechtsstaat mogelijk gemaakt.
  3. De deling van de arbeid werd de basis voor het bedrijfsleven, dat een
    wereldwijde economische dimensie kreeg.

Door arbeidsdeling is het economische leven compleet veranderd en wel van zelfvoorziening naar een wereld omspannende ordening. Dit ging gepaard met de fabricage van een diversiteit aan productiemiddelen. Daardoor kon de economische productiviteit aanzienlijk toenemen. Een overdaad aan waardevermeerdering was geboren. De toename ervan brengt het vraagstuk van de verdeling van waardecreatie met zich mee. Een basisinkomen krijgt in deze context een economische grondslag.  Verder lezen

basisinkomen is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling

mijneenzorgSchaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.

Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg, op uitnodiging van het Instituut Gak, de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen. Verder lezen

EU-Commissie dringt aan op sociaal investeringspakket voor groei en cohesie

eu-commissie-logo_nlDe Commissie wil dat de EU-landen meer nadruk leggen op sociale investeringen. Sociale investeringen verhogen de capaciteiten van mensen en versterken hun rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de mensen zelf, maar ook voor de economie van de EU. Die komt daardoor sterker, samenhangender en concurrerender uit de crisis. Verder lezen

Pleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp

nele lijnenPleidooi voor een mondiaal basisinkomen als ontwikkelingshulp. Inderdaad, de tijd loopt en mensen wachten. Genoeg gewacht, tijd voor actie luidt ‘De Wachtnacht-campagne’. En ze hebben gelijk, want op den duur wordt het genant. Hoe leg je aan een arme Pakistaan die elke dag honger lijdt nog langer uit dat hij toch beter nog even afwacht. Wachten tot de VN-resoluties gehoor krijgen, wachten tot de internationale gemeenschap tot actie overgaat ? Wachten op…?

“Ieder mens heeft recht op leven, op maatschappelijke zekerheid en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn of haar gezondheid en welzijn”.Met deze mensenrechtenverklaring – door de lidstaten van de Verenigde Naties erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 3, 22 en 25.1) – en de Millenniumdoelen voor 2015 in gedachten streven de VN naar een halvering van het percentage mensen dat van minder dan één dollar per dag moet leven. Want ondanks alle rijkdom, wetenschap en techniek ter wereld leven wereldwijd 1,4 miljard mensen in extreme armoede. Elk jaar sterven miljoenen kinderen onnodig door armoede en ondervoeding.

Als politici dragen wij mee verantwoordelijkheid. We horen het signaal en vangen het op. We hebben inderdaad nog vijf jaar te gaan. Willen we in 2015 de Millenniumdoelstellingen gerealiseerd zien, dan moeten we durven nadenken over een totaal andere manier van ‘aan ontwikkelingssamenwerking doen’. Wat bijvoorbeeld te denken van een mondiaal basisinkomen?

Verder lezen

Basisinkomen: oplossing voor economische en sociale problemen

Individueel basisinkomen voor iedereen (jong en oud)

Herman Wijffels sympatiek over basisinkomen
v.l.n.r. Ewald Engelen, Herman Wijffels, Harald Benink

Beleidsmakers, economen en diverse ‘denktanks’ van over de hele wereld buigen zich massaal over de economische problemen waarin de wereld thans verkeert. De mensheid is aangeland op een keerpunt in de geschiedenis. Alle specialisten zijn ervan overtuigd dat er iets zal moeten gaan gebeuren om de enorme financiële en maatschappelijke problemen waarin we ons nu bevinden een halt toe te roepen. Een van de onderwerpen waarover veel gediscussieerd wordt is de invoering van het recht op een basisinkomen voor iedereen, jong en oud, of je nou werkt of niet. In eerste instantie zou je denken: “Dat kan niet waar zijn, wie zou dat moeten betalen”? Toch strookt dit kennelijk niet met de werkelijkheid. Tal van studies hebben aangetoond dat zo’n basisinkomen tamelijk eenvoudig te financieren is. Het is zelfs zo dat het gegarandeerde basisinkomen als ‘bijwerking’ zal hebben dat de thans in moeilijkheden verkerende economie op een duurzame en verantwoorde wijze weer vlotgetrokken kan worden. Verder lezen

Groenlinks gaat voor ‘lichte plicht’ als voorwaarde voor basisinkomen

Naar een minder vrijblijvend basisinkomen
Een antwoord aan Simon Otjes en Jan Hoek, Door Dick Pels Directeur van Bureau de Helling en Femke Roosma Promovendus aan de Universiteit van Tilburg en duoraadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam. Schrijvers van het boek “Vrijzinnig Paternalisme”

De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in te bouwen. Verder lezen

Mensale kennismaking en discussie over en met het Basisinkomen

Misschien heb je er wel eens van gehoord; het basisinkomen. Een garantie op een vast inkomen voor iedere Nederlander. UWV, AOW, WAO en pensioen zijn niet meer nodig. Wat een kostenbesparing! Een Flat-Tax van 35% op je inkomen, in plaats van de huidige 52? Ondernemers die 3 mensen kunnen aannemen voor hetzelfde geld waar nu één persoon voor in dienst is? Out-of-the-box, een 20 jaar oud idee dat juist nu weer relevant kan zijn.

Wat zijn precies de voor- en nadelen? Is het überhaupt haalbaar om dit in te voeren? Wat zal er gebeuren er met de arbeidsmoraal? Dit idee vraagt om een totale manier van denken over oa werk, scholing, inkomen en ondernemerschap. Daarom deze discussiemiddag voor nieuwsgierige mensalen (leden van Vereniging Mensa). Op gestructureerde wijze, met behulp van onderbouwingen kunnen we samen tot een beeld komen van de impact. Misschien zelfs uitmaken of dit iets is waar je voor, of juist tegen moet zijn. In the end;  Het hebben van “geen mening” blijft natuurlijk ook een optie ;).

Krijg NU een idee : basisinkomen-de-film-vertaling-van-grundeinkommen-der-film

Hoe het basisinkomen volgens Jolanda Verburg kan helpen om Griekenland te redden reddingsplan-griekenland

Stukje tekst van Femke Roosma (GroenLinks) niet-werken-is-in-toenemende-mate-het-voorportaal-geworden-van-uitsluiting-armoede-en-sociaal-isolement

Kosten : GRATIS! Kees en Robin betalen de middag uit eigen zak. Dat wil zeggen; zaalhuur en wat te knabbelen / drinken. We zetten een pot neer bij de deur voor een vrijwillige bijdrage. Voel je niet verplicht, maar weet ook dat je, als je teveel geld over hebt, je dat in de pot kwijt kunt 😉

Zie LinkedIn voor aanmelden: http://goo.gl/xlQPC

Intended For: Overheidsmedewerkers, Economen, Psychologen, Sociologen, CPB-ers, Politiek geëngageerden, alle andere geïnteresseerden

MilieuCentrum Utrecht
Oudegracht 60
Utrecht, UTRECHT NL