commissie

Commissie van aanbeveling onderzoek Basisinkomen ingesteld

commissieSinds begin dit jaar zijn “we” bezig met het vormen van een commissie van aanbeveling, respectievelijk adviesraad met behulp waarvan wij hopen meer kans te maken op politiek draagvlak voor het doen van experimenten met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Dit streven heeft vrijdag 21 november 2014 een enorme stimulans gekregen. Tijdens het toekomstfestival Let’s Gro in Groningen vond op initiatief van MIES Lab een expertmeeting plaats om samen te denken over een proef met een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi).

Tijdens de gesprekken zowel in als buiten de werkgroepen werd het ten eerste mogelijk de commissie van aanbeveling een hechte vorm aan te laten nemen. De volgende personen heb ik bereid gevonden hier zitting in te nemen: Verder lezen

Op grond van EU-Verdragen een Basisinkomen in heel Europa!

Zeker al sinds 6 april 2011 zijn wij betrokken bij het opzetten van een Europese Campagne voor het maken van een petitie aan de Europese Commissie, Hierin wordt deze opgeroepen al het mogelijke te doen om de invoering van een Basisinkomen in heel europa te bevorderen, op grond van het EU-Verdrag en het EU-Verdrag over de Grondrechten. Hier doen vertegenwoordigers van basisinkomen-organisaties uit 15 landen aan mee. Verder lezen

Commissie Invoering Basisinkomen

De in september 2005 ingestelde Commissie Invoering Basisinkomen heeft tot doel het formuleren van een concreet voorstel voor het invoeren van een basisinkomen in Nederland. Het gaat om een uitwerking van ideeën die zijn genoemd in de algemene informatiebrochure ‘Basisinkomen – goed voor de mèns’ uit 2004.

De commissie heeft momenteel de volgende samenstelling:

  • Guido den Broeder
  • Michiel van Hasselt
  • Wim Smit

Naar versterking wordt gezocht.