marx

De morele aspecten van het basisinkomen

Gen3-19

“In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.”
Genesis 03:19

De val van Adam en Eva is een metafoor voor het einde van ons leven als jager-verzamelaar. Eden wordt de herinnering van een onderdrukte boerenstand aan de meer humane wereld van hun fortuinlijker voorouders. Voordat we in de appel beten, leefden we goed van wat het land opbracht. Jager-verzamelaars leefden langer, aten beter en werkten minder dan hun nakomelingen, de landbouwers. De gemiddelde lengte van een volwassene, een goede indicator voor de voedingstoestand van kinderen, kwam pas ongeveer 150 jaar geleden terug op het niveau zoals dat was in het Paleolithicum. Verder lezen

Afkicken van onze obsessie met groei

Foto: Jaap Baarends

Rutger Bregman schreef in de volkskrant van 11 augustus een stuk over vader en zoon Skidelsky die pleiten in de geest van hun held Keynes voor een nuchter gemeenschapsdenken als alternatief voor onze verslaving aan economische groei. Het stuk is te vinden op de abonneesite van vk.nl, maar wij hebben toestemming om dit hier integraal te publiceren. Verder lezen