arbeidsmarkt

Tien arbeidsmarkt-sprookjes; Waar blijft dat basisinkomen?

arbeidsmarktsprookjesMet 120.000 vacatures en ruim 600.000 werklozen is iedereen in Nederland moet aan de slag’ een loze kreet. Zojuist verscheen het boek Waar blijft die baan?: tien sprookjes over de arbeidsmarkt van Renzo Verwer. Over de sprookjes en de werkelijkheid. Hieronder een fragment uit het slothoofdstuk: Verder lezen

Onderneem de toekomst!

christina
onze correspondent uit België

Ondernemers die zich hard durven maken voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen of die het publiekelijk over een Onvoorwaardelijk Burgerinkomen durven te hebben, lopen er niet veel rond, helaas.

Ze worden dan ook nog eens gelinkt aan het neo-liberalisme, het kapitalisme en alle slechte gevolgen ervan en tegenstanders (of zijn deze mensen misschien gewoon nijdig op dàt waarin anderen slaagden en zijzelf niet) beweren bij hoog en laag dat deze ondernemers zich het OBi- platvorm gewoon toeeigenen om zichzelf te “profileren” en, erger nog, de lonen naar beneden te halen, de mensen nog meer uit te buiten want ja: met die OBi- sokkel kunnen ze toch voldoende “overleven”. Verder lezen

Het basisinkomen, een oplossing?

geldBij de Europese Commissie werd dit jaar een ‘burgerinitiatief’ ingediend voor een ‘basisinkomen’. Er wordt gevraagd om de samenwerking tussen de Lidstaten aan te moedigen om een onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren en hun respectieve sociale zekerheidsstelsels te verbeteren.

Het voorstel heeft duidelijk succes. Waar je ook komt op vergaderingen van sociale bewegingen, altijd is er wel iemand die komt vragen dit basisinkomen hoog op de agenda te zetten. Het is dan ook een makkelijk en aantrekkelijk voorstel op een ogenblik dat de hele Europese bevolking kreunt onder de soberheidsmaatregelen en de pogingen om de sociale bescherming zo ‘effectief’ als mogelijk te maken. Het voorstel verdient daarom een grondig onderzoek met een afweging van alle pro’s en contra’s.

Terminologische verduidelijking

Om alle misverstanden te vermijden, is het goed eerst even te kijken naar wat zo’n ‘basisinkomen’ is en waarin het verschilt van andere voorstellen. Verder lezen

Een onvoorwaardelijk basisinkomen heeft een positieve invloed op de wereldwijde arbeidsmarkt

leonsegers2De werking van de arbeidsmarkt op wereldschaal is “oneerlijk”, omdat ze fundamenteel ontwricht door de welvaartsverschillen in de wereld. De Chinese arbeider is voor de multinational goedkoop, maar voor de MKB-er onbereikbaar. Toch verkoopt de multinational de in China gemaakte producten op de zelfde markt als de MKB-er.

Zo is het geen wonder dat de Rotterdamse vrachtautochauffeur zich oneerlijk beconcurreerd voelt door zijn Poolse collega. Die collega woont bijvoorbeeld in Krakau met vrouw en kinderen. De kosten van levensonderhoud (de levensstandaard) zijn daar nog niet de helft van die in Rotterdam (gemiddeld inkomen per persoon €39.224,- ten opzichte van € 15.988,-). Dus ook als die Poolse chauffeur wat extra moet reizen (vaak op kosten van de baas) kan hij toch nog voor een veel lager loon werken dan zijn collega in Rotterdam. Verder lezen

De sociale effecten van een basisinkomen

Jolanda op malieveld 27april2013 (1)Een onvoorwaardelijk basisinkomen brengt verschillende sociale effecten. Mensen zijn geen loonslaven meer, vrouwen worden zelfstandiger en vrijwilligerswerk wordt niet meer bestraft door een korting op de uitkering, betoogt Jolanda Verburg .

Onze samenleving is in transitie. De overgang van het industriële naar het digitale tijdperk is in volle gang maar gaat niet zonder slag of stoot. We zijn in verwarring door de chaos en onzekerheid die het met zich mee brengt. Zelfs de politiek heeft weinig antwoorden op de verandering, terwijl er wel instrumenten zijn.

Een groot probleem is dat gevestigde politieke partijen blijven vasthouden aan wat er is. Het roer omgooien is een groot risico, want als ze onvoldoende de relevantie van nieuwe ontwikkelingen weten over te brengen aan het electoraat dan kan het desastreuze gevolgen hebben voor de partij. Daarom is een instrument als het onvoorwaardelijk basisinkomen nog niet ingevoerd.

Toch heeft het basisinkomen zowel in de jaren ’80 als in de jaren ’90 op de politieke agenda gestaan, vooral bij de partijen aan de rechterflank van het politieke spectrum. Zij zien in dat het vrijheid biedt aan de burger en dat het de overheid kan ontlasten en waardoor overheidsuitgaven worden bespaard. De linkse partijen daarentegen beschouwen de burgers nog te vaak als onmondig, niet deskundig en hulpbehoevend, resulterend in de bevoogdende rol van de overheid “die wel weet wat goed is voor haar burgers.” Verder lezen

Gesprek met Sadet Karabulut (SP) over basisinkomen

sadetkarabulutOp 3 juli 2013 hebben Michiel van Hasselt en Ad Planken een (in de ogen van Ad) zeer constructief gesprek gehad met met Sadet Karabulut en haar medewerkster Tjitske Siderius. Na de eerste inleidende uitwisselingen kwamen zij terug op het concept stappenplan, de 10 punten die pleiten voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) en de tekst van het Europees Burgerinitiatief , die zij Sadet Karabulut al eerder hadden gestuurd. Daarna werd terug gekomen op de reactie van Tjitske op de vraag van Willem Gielingh aan haar. Ad heeft duidelijk gemaakt dat hij zich voor een groot deel best daarin kon vinden. Of zij – de SP – het basisinkomen “for the time being” nu bijstand noemen, die tot het bedrag van wat wij voorstaan als een basisinkomen wordt verhoogd, zoals 50+ voor wat wij verstaan onder een OBi de term “sociaal budget” is op het ogenblik niet zo van belang. De opzet van het – met het concept stappenplan in de hand – zoeken van contact met vertegenwoordigers van politieke partijen en met name woordvoerders op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid is hen te verleiden met ons mee te gaan denken hoe deze cultuurimpuls te verwezenlijken.

Ook nu weer bleek het in ons systeem gebakken “voor wat, hoort wat” een zeer hoge drempel op te werpen om met het basisinkomen aan de slag te gaan. Waar het uiteindelijk om gaat is beantwoording van de vragen “Waarom?”, “Wat?” en “Hoe?”. Verder lezen

Roadway to a basic income – De weg naar het basisinkomen

Dit stuk is geschreven voor de conferentie van BIEN 2012 in München op 14/15/16 september 2012.

1. volgorde voor de invoering

Wij hebben het stuk voor de conferentie gekregen met de titel : “Basisinkomen en de perverse wereld-arbeidsmarkt”. Als de analyse van dat stuk klopt is de invoering van een basisinkomen een onmisbaar element bij de reorganisatie van het wereld-economisch systeem, immers liberalisatie van de arbeidsmarkt is het belangrijkste element in die reorganisatie. Verder lezen

Basisinkomen als pensioenvoorziening

In Brussel wordt flink gediscussieerd over een nieuw en vooral lifecycle bestendig Europees pensioenstelsel. Vragen als: wie heeft er recht op en hoe moet het pensioen gefinancierd worden? En onderwerpen als: levensverwachting, vergrijzing, migratie, genderaspecten, leeftijd en armoedegrens spelen hierbij een rol. Verder lezen

Waarom wachten tot ons pensioen met een basisinkomen?

Blog van Jolanda Verburg:
Wat ga jij doen als je 65 jaar bent en van je pensioen kan gaan genieten? Precies, iets leuks waar je gelukkig van wordt! Maar waarom doen we dat vandaag dan nog niet? Waarom wachten tot die ene datum? Verder lezen