ondernemer

65-plussers starten eigen bedrijf met AOW (basisinkomen) als vangnet

65zwartIn de afgelopen tien jaar is het aantal werkende pensioengerechtigden meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS.  Hier en daar starten ook 65-plussers met een lang gedroomde eigen onderneming. Deze starters vormen iets minder dan 2 procent van het Nederlandse ondernemersbestand. De financiële risico’s voor hen zijn kleiner doordat er via de AOW en soms een klein pensioen een vangnet is. Het ondernemerschap hoeft daardoor niet meteen een volledig inkomen op te leveren. Verder lezen

Zelfstandigen, van uitholling van het arbeidsrecht naar nieuwe kansen voor sociale zekerheid

reyerbronsZelfstandigen die geen producten maken en verkopen, maar diensten leveren waarbij vooral de bestede tijd bepalend is voor de te ontvangen vergoeding, liggen zo nu en dan onder vuur. Telkens weer laait de vraag op of een ZP (zelfstandige professional, meestal negatief aan geduid als ZZP, zelfstandige zonder personeel) wel een ondernemer is. Zo ja, dan moet hij zelf zijn belasting afdragen en zorgen voor financiële vangnetten voor tegenslag, ziekte, invaliditeit en ouderdom. Zo nee, dan draag de werkgever loonbelasting etc. af en is voor veel tegenvallers een complex stelsel van sociale zekerheid aanspreekbaar.
Fiscaal is het op dit moment aantrekkelijker ondernemer te zijn, maar er is veel discussie om daar wat aan te doen. Voor de sociale zekerheid is het verschil cruciaal: je doet helemaal mee of helemaal niet! Verder lezen

Het basisinkomen als basis voor ondernemerschap

Oude documenten bevatten nog steeds voldoende informatie om relevant en bij de tijd te zijn. Hier een document uit  1993 jaren geschreven door  B. Nootenboom, toenmalig hoogleraar externe organisatie aan de faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Thans hoogleraar in Tilburg.

Voor de startende ondememer is het moeilijk om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Stimulering van de kleinschalige bedrijvigheid is een vergeten argument in de discussie over het basisinkomen.
In de huidige discussie over het basisinkomen mis ik een niet onbelangrijk argument dat ik jaren geleden heb aangevoerd, en dat wellicht een herinnering waard is [1].

Verder lezen