Persberichten

Kollumer nieuwe voorzitter van Vereniging Basisinkomen

KOLLUM – Vereniging Basisinkomen heeft Andries Wijma benoemd als nieuwe voorzitter. Hij werd zaterdag tijdens de ledenvergadering in Utrecht met algemene stemmen gekozen. Wijma is geboren in Kollum en woont daar nog steeds. De Fries is met 27 jaar de jongste voorzitter in de historie van de vereniging die volgend jaar haar 20-jarig jubileum viert. De vereniging zet zich in voor de invoering van een onvoorwaardelijk minimum-inkomen, hoog genoeg om van te leven, voor iedere ingezetene in Nederland.

 
Nu het huidige economische systeem steeds meer onder druk komt te staan neemt de behoefte en nood aan een nieuwe maatschappelijke inrichting sterk toe. Eerder deze maand werd het basisinkomen besproken in het Duitse parlement (Bundestag) naar aanleiding van een petitie die in korte tijd door 53 duizend mensen was ondertekend. Dit heeft de interesse van de Duitse media doen toenemen en het basisinkomen tot een volwaardig thema gemaakt voor verschillende Duitse politieke partijen.
 
Vereniging Basisinkomen sluit hier graag bij aan en wil in 2011 het concept basisinkomen ook in Nederland breder introduceren. Als onderdeel hiervan wordt gewerkt aan het ondertitelen en uitgeven van een Duitstalige film die uitgebreid uit de doeken doet wat het basisinkomen heeft te bieden.
De Vereniging Basisinkomen is op internet te vinden op: www.basisinkomen.nl.
 

Vereniging Basisinkomen heeft nieuwe voorzitter

andries wijma

Vereniging Basisinkomen heeft in Andries Wijma een nieuwe voorzitter. Dit is vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 20 november 2010. Hij volgt Paul Freriks op, die nog wel bestuurslid blijft. Guido den Broeder (penningmeester) en Michiel van Hasselt zijn de andere bestuursleden. De functie van secretaris is vacant.

Wijma is met 27 jaar de jongste voorzitter in de historie van de vereniging die volgend jaar haar 20-jarig jubileum viert. Het ligt in de bedoeling het onderwerp basisinkomen in Nederland een nieuwe impuls te geven, in navolging van Duitsland. Voor én achter de schermen zal flink aan de weg worden getimmerd en in het najaar van 2011 zal een jubileumconferentie plaatsvinden.

Andries is te bereiken via twitter: @andrieswijma

Speech over basisinkomen voor AbvaKabo/FNV

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst bij AbvaKabo/FNV van de speech die is gehouden op een van de bijeenkomsten waar is geproken over de visie op sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

De middag bij Abvakabo/FNV met de titel “Een betere arbeidsmarkt door meer zekerheid” ging voornamelijk over hoe de FNV zich de komende tijd wilgaan inzetten om de kansen en rechten van zowel werkenden als mensen in een uitkering stabiel en zeker te houden.

Verder lezen

Teken de petitie voor een Europees Basisinkomen

Er loopt een petitie om de leden van het Europese Parlement te laten inzien dat een Basisinkomen beter is dan volledige werkgelegenheid.

De petitie is te tekenen bij http://www.petitiononline.com/qd4e/petition.html

To:  The members of the national parliaments of Europe and the members of Parliament in the European Union Verder lezen

Transformatie naar basisinkomen in Brazilië

Dear friends of BIEN:

I would like to tell you about an important fact. The Partido dos Trabalhadores has held its IV National Congress last February 19-21, in which all 1350 delegates, by unanimity, approved the following relevant guideline as part of the Presidential Program of Mrs. Dilma Rousseff who was acclaimed the PT’s Presidential candidate in 2010: Verder lezen

Wat vind je hier op de site?Was finden Sie auf diese Seite?What do you find on this site?

De berichten op deze website zijn een mengeling van recente artikelen en artikelen die al wat ouder zijn. De oude artikelen die geplaatst worden bevatten toch nog voldoende en goede informatie over basisinkomen om te lezen. Wanneer het een ouder artikel betreft kan achter de titel een jaartal vermeld zijn of in het artikel wordt melding gemaakt van de datum van verschijning. Soms wordt er in een bericht geschreven over guldens, lees hier maar gewoon euro's voor. Het gaat immers om het principe en daar is in de loop der jaren niet veel aan veranderd.

Leider sind nicht alle Einträge auf unsere Website ins Deutsche Sprache übersetzt worden. Die Kommentare auf dieser Website sind eine Mischung aus den letzten Artikel und ältere Artikel. Die alten Beiträge enthälten gute Informationen über das was in Holland über das Grundeinkommen geschrieben ist. Manchmal übernemen wir Deutschsprachige Artikel, weil das Grundeinkommen in Deutchland viele Nachfolger hätte. Vielleicht muussen Sie Gulden ins Euro umwechselen, aber das princiep des Grundeinkommens veränderd dadurch nicht.

The messages on this website are mainly in the Dutch language. The articles published are sometimes new, somtimes a few years old, but information they contain is stil valid. Sometimes you have to swap Guilders into Euros, but the principle about the Basic Income remains the same.