Vereniging

Historische Nieuwsbrieven 1989-2009

Er is een heleboel informatie te lezen in de oude nieuwsbrieven van 20 jaar Vereniging Basisinkomen. Bekende namen komen voorbij die vroeger voorstander waren van een basisinkomen en waar je nu niets meer van hoort.

Pluis de boel eens door en als je wat interressants tegenkomt wat je leuk lijkt om weer eens onder de aandacht te brengen, geef de webmaster dan een seintje.

Hier zijn ze te vinden: http://basisinkomen.nl/wp/historische-nieuwsbrieven-1989-2009

Overleg gaande tussen partijen over invoering Basisinkomen

Op weg naar een Basisinkomen

Donderdag 7 juni 2012 mag in de analen een datum worden van belang. In Beusichem is een bijeenkomst geweest waarbij Jolanda Verburg en Henrick Fabius (Nieuw Nederland-NN),  Ad Planken en Leon Segers (bestuur Vereniging Basisinkomen-VBi), Michiel van Hasselt  (VBi) , Paul Metz en Bart de Boer (Platform Duurzame en Solidaire Economie-PDSE) aanwezig waren. De opzet was gezamenlijk te werken aan het beoogde voorstel voor de realisering van een onvoorwaardelijk basisinkomen(OBI), dat door niemand onderuit gehaald kan worden. Verder lezen

Financiering is haalbaar, daar hoeven we het niet meer over te hebben!

Er valt wat op te merken over de “werkgroep financiering basisinkomen”. Het is aan alle kanten duidelijk dat een OBI financierbaar is. Dat geldt zelfs wereldwijd (voorzover er in een land gemiddeld genomen geen honger is!). Het is daar om veel beter om over de financierbaarheid vanzelfsprekender te doen. Verder lezen

Op grond van EU-Verdragen een Basisinkomen in heel Europa!

Zeker al sinds 6 april 2011 zijn wij betrokken bij het opzetten van een Europese Campagne voor het maken van een petitie aan de Europese Commissie, Hierin wordt deze opgeroepen al het mogelijke te doen om de invoering van een Basisinkomen in heel europa te bevorderen, op grond van het EU-Verdrag en het EU-Verdrag over de Grondrechten. Hier doen vertegenwoordigers van basisinkomen-organisaties uit 15 landen aan mee. Verder lezen

Nieuwjaarsborrel 21 januari 2012 Utrecht

Kom naar de Nieuwjaarsborrel

21 januari 2012

Plaats : Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
Tijd : 14.00 – 16.30 uur

  1. 19 mei 2012 zal Guido den Broeder na jarenlange diensten als penningmeester aftreden en niet meer verkiesbaar zijn. Hierom vragen wij u zich te melden als u deze bestuursfunctie ambieert of ons tips te geven omtrent wie wij hiervoor kunnen benaderen! Een profielschets voor een penningmeester staat hier.
  2. “Nieuwjaarsborrel” met Glühwein, appelsap, koffie of thee en banketstaaf of oliebollen.
    Geef in verband met de aan te schaffen versnaperingen alstublieft van tevoren via secretaris@basisinkomen.nl op of u van plan bent om te komen. Bij voorbaat dank.

15:00 Uur

Bespreking door Michiel van Hasselt van zijn boek:

POLITIEK in Verzorgingsstaat Nederland

MISREPRESENTATIE en CIVIELE RECONSTRUCTIE

om vervolgens met elkaar te praten over (en naar aanleiding van) de inhoud van dit boek

NB: Betaal alstublieft uw contributie voor 2012 en eventueel nog de niet voldane contributie over 2011!

NB2: In tegenstelling tot eerdere berichte is dit geen algemene ledenvergadering!

Verder lezen

extra ledenvergadering 18 juni

Extra ledenvergadering

Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht

18 juni 2011

13.00 – 14.00 uur: Algemene Vergadering

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen.

Een campagneplan dat door enkele leden is ingediend zal worden besproken, en er wordt een nieuw verenigingslogo gekozen.

Bijbehorende stukken zijn bij het bestuur opvraagbaar en zullen uiterlijk een week voor de vergadering worden toegestuurd.

Het Milieucentrum is gesitueerd aan de noordelijke tak van de Oudegracht (komende van het centraal station: nadat het Vredenburg is overgegaan in de Lange Viestraat gaat u het meteen na de brug (Viebrug) links. Het Milieucentrum is dan na ruim 100 meter aan uw rechterhand).

Agenda ledenvergadering

1. Opening

2. Campagneplan stedentour

(a) Bespreking

(b) Begrotingswijziging (vanuit de leden komt het voorstel om € 2.250,= te onttrekken aan de algemene reserve)

3. Verkiezing van nieuw verenigingslogo

4. Sluiting

Najaarsbijeenkomst en ledenvergadering Vereniging Basisinkomen

Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
20 november 2010
13.00 – 14.30 uur:       Algemene Vergadering
15.00 – 16.30 uur:       Discussie met een inleiding door Peter Voogt (Prohef)

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Basisinkomen. Naast een ledenvergadering staat een discussie op het programma over het onderwerp (en burgerinitiatief): “Geen accijns op arbeid”. Verder lezen