uitkering

Verslag aanloopdag over Basisinkomen bij Omslag 2012.04.21

Op zaterdag 21 april was er bij de Omslag in Einhoven een aanloopdag over het Basisinkomen

‘Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen’ was het thema van deze dag, waaraan werd deelgenomen door 22 zeer geïnteresseerde en betrokken mensen. De inleider op deze dag was Michiel van Hasselt, socioloog en verbonden aan de Vereniging Basisinkomen.

Verslag door Marta Resink (Omslag)

Voor een flinke groep deelnemers begon de dag al om 12 uur met een gezamenlijke biologisch-vegetarische lunch, gevolgd door een korte uitleg van doel en werkwijze van Omslag door Dick Verheul , en een kleine rondleiding door huis en tuin. Tegen tweeën verhuisden we naar een lokaal elders in het pand voor het inhoudelijke deel van de dag, begeleid door Omslag-medewerkster Marta Resink. Verder lezen

Nuggers verdienen een basisinkomen!

Wat zijn nuggers?
Nuggers zijn “niet uitkeringsgerechtigden”. Dit zijn personen zonder uitkering, die niet studeren en niet werken maar dat wel graag zouden willen, meer dan 12 uur per week.
Bijvoorbeeld: de herintredende huisvrouw/man, de gestopte ondernemer, iemand die vrijwillig ontslag genomen heeft. Kortom iedereen die werk zoekt en geen uitkering krijgt.
Nuggers behoren daarmee tot het zogenaamde ‘onbenutte arbeidspotentieel’.

Het lijkt vreemd om op dit moment – midden in een periode van economische recessie en een snel stijgende werkloosheid – aandacht te besteden aan werkzoekenden zonder uitkering. Op dit moment lijken thema’s als de vergrijzing (en de daarbij behorende vervangingsvraag), het dreigend kennistekort en de aansluitingsproblemen tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt naar de achtergrond te zijn verdwenen. De RWI blijft echter aandacht vragen voor het onbenutte potentieel op de arbeidsmarkt omdat te voorzien valt dat we deze arbeidskrachten straks heel hard nodig zullen hebben om te voldoen aan de vervangings- en mogelijk ook de uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische teruggang die nu fors is, zal de arbeidsmarkt weer aantrekken.

Nederland telt zo’n half miljoen nuggers.
Veel nuggers zijn relatief jong en goed opgeleid. Bijna 100.000 van hen zijn zelfs hoger opgeleid. Meer dan tweederde is vrouw.
Zij geven vaak aan flexibel en in deeltijd te willen werken. Nuggers zijn vaak langere tijd uit het arbeidsproces geweest. Ze kunnen daardoor onzeker worden. Zo hebben ze een vaag beeld van hun wensen en capaciteiten enerzijds en van de eisen van de arbeidsmarkt anderzijds.

Bron: http://www.raadwerkinkomen.nl/nl-NL/Thema’s/Doelgroepen/Nuggers
Bron: http://www.benjijsnugger.nl/

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen

Basisinkomen onder voorwaarden werkt averechts

Waarom zouden er geen voorwaarden aan een basisinkomen moeten zitten?

Veelal word gedacht dat een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden meer nadelen heeft dan voordelen ten opzichte van de huidige uitkeringsstelsel(s). Niets is minder waar. Vooroordelen als “het is te duur” en “er is dan geen prikkel meer om te werken”, zijn onderzocht en de uitkomsten zijn voor velen toch opmerkelijk te noemen. Dat onderzoek richtte zich overigens niet direct op een basisinkomen maar op de manier waarop mensen keuzes maken, zowel op collectief niveau als individueel niveau. Verder lezen