Politiek

De SP verwart nog steeds het basisinkomen met bijstand

toekomst-spWanneer je aan de SP een e-mail stuurt dat gaat over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dan sturen de medewerkers van de SP een standaard antwoord terug waarin zij niet geheel door hebben wat het OBi is:

Hartelijk dank voor uw email aan de SP Tweede Kamerfractie. De SP is een groot voorstander van een basisinkomen (sociaal minimum), het recht op een sociaal vangnet. De SP pleit er daarom al jaren voor om de bijstandsnorm (het basisinkomen) te verhogen.  Verder lezen

In Den Haag geen kennis over automatisering en digitaliseren ivm arbeidsparticipatie

IMG_4696Op 24 juni is een aantal leden van de Vereniging op bezoek geweest bij de eerste van een reeks van 5 GroenLinks-bijeenkomsten waar Bram van Ojik met leden en niet-leden het gesprek aanging over de koers die GroenLinks zou moeten varen. De aanwezigen, waaronder zowel jongeren als ouderen, toonden een grote betrokkenheid op allerlei maatschappelijke thema’s. We hebben ons nadrukkelijk laten zien en onze flyers werden met graagte ontvangen. De leider van GroenLinks toonde zich een kenner van het basisinkomen, was geïnteresseerd in ons streven, maar gaf toe dat het gesprek hierover in Den Haag moeilijk was, omdat het denken over werk en inkomen als in beton gegoten zit. Bovendien stelt zich in Den Haag niemand de vraag wat automatisering en digitalisering van productieprocessen voor betaalde arbeidsparticipatie betekent.

Afin, goed dat we zowel van de ene kant (rechtstreeks contact met burgers) als van de andere kant (contacten met politici) het basisinkomen ‘agenderen’.

 

Lees het hele artikel op http://basisinkomen.eu/index.php/het-denken-over-werk-en-inkomen-zit-als-in-beton-gegoten/

Eindelijk discussie over het idee van een basisinkomen?

logo-npi

Het NPI heeft eerder gepleit[1] voor het opnieuw in studie nemen van het basisinkomen. De relevante tekst staat onderaan deze blog.

Zie ook een aantal blogs op de NPI-site die in het kader van het thema EENVOUD[2] verzameld zijn in de rubriek Basisinkomen[3].

Inmiddels organiseert de Vereniging Basisinkomen samen met Europese zusterorganisaties een petitie om in Europees verband het ‘onvoorwaardelijk basisinkomen’ op de agenda[4] te zetten. Verder lezen

basisinkomen is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling

mijneenzorgSchaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.

Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg, op uitnodiging van het Instituut Gak, de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen. Verder lezen

Welk politiek standpunt neemt de Vereniging Basisinkomen in?

Er komen wel eens vragen, via social media of email, over hoe de Vereniging Basisinkomen (VBi) denkt over de standpunten van de diverse politieke partijen. Sommigen denken dat de VBi een kant en klaar plaatje heeft voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Anderen willen van de VBi een compleet financiële verantwoording voor een economie met een OBi. Verder lezen

22 partijen doen mee, 2 zijn voor een onvoorwaardelijk basisinkomen

Van de 22 partijen die gaan meedoen met de verkiezingen van de tweede kamer op 12 september 2012 zijn er twee die onvoorwaardelijk uitkomen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Aangezien de vereniging politiek neutraal wil zijn (kan dat als je voor een basisinkomen bent?) kunnen we geen stemadvies geven behalve dan dat je het beste op een partij kunt stemmen die VOOR een onvoorwaardelijk basisinkomen is. SOPN en PvdT. Andere partijen zijn niet voor onvoorwaardelijkheid en daarom besteden we hier geen aandacht aan, behalve dan dat wij gaarne bereid zijn om voorlichting te geven aan deze partijen. Verder lezen

Gevarieerde bijeenkomst over het Basisinkomen in #utrecht #S2M

Via twitter wordt er ook goed gesproken over het basisinkomen. Steeds meer tweeps hebben het erover. Omdat de informatievoorziening voor sommigen te overweldigend is op deze website, of dat het hun auditive instelling te boven gaat, gaan er bijeenkomsten komen in het land. Voorlopig moeten we het nog even doen met ad hoc sessies voordat we daar een complete agenda voor hebben. Verder lezen

GroenLinks belooft niet veel goeds voor het Basisinkomen, geen woord, het taboe gaat door!

groenlinks bram van ojikUPDATE: Wordt Bram van Ojik de opvolger van Jolande Sap? Is er hoop voor het Basisinkomen bij GroenLinks?

Afgelopen week ( voor de verkiezingen van 2012)kwam Bram van Ojik in het nieuws. Dit kwam doordat hij op plaats 2 van de kieslijst van GroenLinks kwam te staan. Bram is de schrijver van het boekje Basisinkomen: van veenbrand naar gidsland, dat hij in 1981 schreef voor de toenmalige Politieke Partij Radicalen (PPR). Verder lezen